Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tallennamme ja käsittelemme henkilötietoja EU:n uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR, voimassa 25.5.2018 lähtien; Suomen henkilötietolaki 1050/2018)) mukaisesti. Tietosuojaselosteemme ja sivuston käyttöehdot ovat aina julkaistuna ja päivitettynä verkkosivuillamme.

1. Rekisterinpitäjä

Keikkalista.fi/Tuomon Paja Y-tunnus: 2515160-6
Itsenäisyydenkatu 23, 33500 Tampere

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tuomo Povelainen
tuomo@keikkalista.fi
Puh. 040 574 6414
Itsenäisyydenkatu 23, 33500 Tampere

3. Rekisterin nimi

Keikkalista.fi käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
- asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
- palvelun toteuttaminen
- asiakastapahtumien varmentaminen
- asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
- markkinointi
- analysointi ja tilastointi

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet, mahdolliset luvat ja suostumukset

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan palvelun käytön yhteydessä ilmoittamat tiedot, jotka voidaan saada www-lomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella, jonne pääsy on ainoastaan rekisterinpitäjällä ja rekisterinpitäjän valtuuttamilla teknisillä ylläpitäjillä. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on oikeus muutoksiin, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

11. Evästeet

Sivustolla on käytössä evästeet, mukaan lukien kolmannen osapuolen evästeet. Evästeitä käytetään sivuston kävijämäärien tilastolliseen seurantaan sekä palvelun kehittämiseen. Voit halutessasi estää evästeiden käytön muuttamalla selaimen asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi vaikuttaa sivuston toimivuuteen.

Takaisin etusivulle